COVID-19 и влиянието му върху бизнеса

29 / Март / 2021

Разпространението на Ковид и предприетите мерки за неговото ограничаване и справяне със здравната и задълбочаващата се икономическа криза в световен мащаб, водят до нарастване на предизвикателствата и пред българския бизнес.

Голяма част от автомобилния парк в страната остана пред домовете, по времето на първото "затваряне" на държавата, което доведе до естествено затваряне и на повечето автосервизи. Всеки знае "златния принцип": Не караш - не ремонтираш! Респективно, силно намалелият автотрафик доведе до драстично намаляване на търсенето на авточасти и гориво, което ще бъде отчетено през следващата година.

Фирмите, предлагащи, козметични и фризьорски услуги, трябваше да се адаптират според новоприетите мерки против разпространението на Ковид, за да предоставят спокойствие и безопасно обслужване на своите клиенти. 

Училищата бяха затворени, а с тях бяха прекратени тренировки, танци, фитнес, кръжоци и сбирки от всякакъв характер.

Особено засегнат през изминалата 2020 г. е най-вече целият туристически сектор. Бяха забранени или силно ограничени екскурзии и почивки не само в чужбина, но и в България, по отношение на чуждестранните туристи.
Също така затварянето на ресторантския и хотелиерския бизнес до голяма степен намали консумацията на основни хранителни продукти от потребителите. 
Отложеният старт на летния туристически сезон, в съчетание с отмяната на почивки от чужди туроператори, са допълнителна предпоставка за свиване на потреблението в целия търговски и транспортен сектор.
С цел ограничение на разпространението на вируса Ковид на територията на цяла Европа, бяха наложени гранични ограничения, както за гражданите, така и за бизнеса. Ограничаването на свободата на движение и другите координирани  мерки бяха необходими за спасяването на човешки животи, но доведоха до сериозно забавяне на икономиката, в това число и до сериозни закъснения при доставките на авточасти и обслужването на автомобили.

Най-общо, още в самото начало на обявяването на пандемия, цените отбелязват понижение, най-вече в резултат от спада в търсенето и от все по-влошаващите се икономически перспективи за бизнеса и потребителите.

Изненадващо, но всички икономически показатели в сферата на недвижимите  имоти, не показват спад. По време на Ковид пандемията недвижимите имоти не просто останаха със стабилни цени, а в по-голямата част от страната бележат повишаване, паралелно с повишеното търсене - това само по себе си е учудващо на фона на всеобщото "затягане на коланите".
За преодоляване на преките и косвените последици от Ковид на европейско ниво се въведоха целеви извънредни мерки за подкрепа на компаниите за екскурзии и почивки, козметични и фризьорски услуги, фитнес залите, залите за танци и тренировки. 

Особено засегнати от Ковид пандемията бяха малките и средни предприятия.

Авио-секторът е пред финансов колапс, поради липса на пътуващи по екскурзии и почивки.
На този етап все още е рано да се направи цялостна оценка на евентуалните икономически загуби (от нереализирана продажба, от влошена пазарна конюнктура, намалено потребление и т.н.) 
Разпространението на Ковид оказва съществено влияние върху икономиката и бизнеса, в световен и национален мащаб. Налице е рязък спад на активността в редица бизнес сектори. Наблюдава се значителна несигурност в действията на  пазарните участници - бизнес и потребители.
С оглед на това, Министерство на икономиката предприе действия за намаляване негативните икономически последици от създалата се  епидемична обстановка, включително използване на инструменти за укрепване и подпомагане на българския бизнес.
Въпреки това, при всички положения 2021 година  ще бъде разтърсваща за цялата икономика в световен мащаб, с което тепърва предстои да се сблъскаме. 
Наближава срокът за деклариране на приходите и разходите на бизнеса, след което ще стане ясно пред какво точно сме изправени. Знаем само, че поправянето на коя да е икономика отнема години за възстановяване, ако такова въобще е възможно! 


Ковид пандемия COVID-19 бизнес